Tarieven

Dames wassen – knippen
€  23,00
Dames wassen – knippen – drogen
€  30,00
Dames wassen – knippen – föhnen/watergolven
€  38,00
Dames wassen –  föhnen/watergolven
€  22,25
Dames drogen v.a.
€  11,00
Heren knippen
€  19,75
Kinderen knippen (tot 12 jaar)
€  15,50
Pony knippen
€  8,50
Permanent All-in v.a.
€  76,75
Permanent All-in deel v.a.
€  59,00
Folie/kam coupe soleil
€  17,50
Highlights
€  19,50
Spoeling v.a.
€  27,00
Ontkleuring v.a.
€  22,50
Verven v.a.
€  35,25
Opsteken en vlechten v.a.
€  21,00
Extensions
Op aanvraag
Dreadlocks
Op aanvraag